800 215 223 POPTAVKA

OZNAČENÍ A VYRÁBĚNÝ SORTIMENT


OZNAČENÍ NOSNÍKU

 

Označení izolačního nosníku NIL

 

Označení typu ložiska Označení typu nosníku Výška C
(mm)
Počet ložisek v 1bm

Základní  typ

NIL 16 NIL 16/1 - 16/9 160 1 až 9 ks
NIL 18 NIL 18/1 - 18/9 180 1 až 9 ks
NIL 20 NIL 20/1 – 20/9 200 1 až 9 ks
NIL 22 NIL 22/1 – 22/9 220 1 až 9 ks

NIL EX - se zvýšenou únosností

NIL EX 16 NIL EX 16/1 – 16/9 160 1 až 9 ks
NIL EX 18 NIL EX 18/1 – 18/9 180 1 až 9 ks
NIL EX 20 NIL EX 20/1 – 20/9 200 1 až 9 ks
NIL EX 22 NIL EX 22/1 – 22/9 220 1 až 9 ks
NIL EX 25 NIL EX 25/1 – 25/9 250 1 až 9 ks

Rohový nosník

NIL EX R 18 NIL EX R 18/1–18/9 180 1 až 9 ks
NIL EX R 20 NIL EX R 20/1–20/9 200 1 až 9 ks
NIL EX R 22 NIL EX R 22/1–22/9 220

1 až 9 ks

NIL EX SM - oboustranný smyk

NIL EX SM 16 NIL EX SM 16/1–16/9 160 1 až 9 ks
NIL EX SM 18 NIL EX SM 18/1–18/9 180 1 až 9 ks
NIL EX SM 20 NIL EX SM 20/1–20/9 200 1 až 9 ks
NIL EX SM 22 NIL EX SM 22/1–22/9 220 1 až 9 ks
NIL EX SM 25 NIL EX SM 25/1–25/9 250 1 až 9 ks

NIL TEX - tep. izol. ložiska 120mm

NIL TEX 16 NIL TEX 16/1–16/9 160 1 až 9 ks
NIL TEX 18 NIL TEX 18/1–18/9 180 1 až 9 ks
NIL TEX 20 NIL TEX 20/1–20/9 200 1 až 9 ks
NIL TEX 22 NIL TEX 22/1–22/9 220 1 až 9 ks
NIL TEX 25 NIL TEX 25/1–25/9 250 1 až 9 ks

NIL TEX R - tep. izol. ložiska 120mm, rohový

NIL TEX R 18 NIL TEX R 18/1–18/9 180 1 až 9 ks
NIL TEX R 20 NIL TEX R 20/1–20/9 200 1 až 9 ks
NIL TEX R 22 NIL TEX R 22/1–22/9 220 1 až 9 ks

 

Základní typ NIL a NIL EX - ložisko pro spojení betonové desky se stropní konstrukcí a současně k jejich tepelnému oddělení izolační deskou tl.80mm

NIL R – ložisko pro spojení rohové desky se stropní konstrukcí a k jejich tepelnému oddělení izolační deskou tl.80mm 

NIL EX SM oboustranný smyk – pro spojení betonové desky nebo atikových stěn uložené nebo vetknuté se stropní konstrukcí a současně k jejich tepelnému oddělení izolační deskou tl.80mm, ložisko je dimenzováno na oboustranný smyk, záporný moment a menší kladný moment 

NIL TEX – tepelně izolační. vložka 120mm – pro spojení betonové desky se stropní konstrukcí a k jejich tepelnému oddělení izolační deskou tl.120mm 

NIL TEX R – tepelně izolační vložka 120mm – pro spojení rohové betonové desky se stropní konstrukcí a k jejich tepelnému oddělení izolační deskou tl.120mm

 

SPECIÁLNÍ VÝROBKY:

Izolační nosník EX 16-25/X SPECIÁL - Nosník pro zachycení momentů a posouvajících sil se střídavým znaménkem (pro lodžie a pro balkony) v různých úrovních stropu, pro konzoly s vysokým zatížením, pro napojení svislých stěn.

Dilatační trn TR 12- dilatační trn je určen ke spojení dvou železobetonových desek nebo stěn navzájem oddělených dilatační spárou

NIL EX PO - požárně odolný s klasifikací REI 90, druh konstrukce Dp1, hodnota požární odolnosti REI 90 platí, pokud jsou výrobky NIL EX PO osazené v železobetonových stropních konstrukcích se shodnou nebo vyšší hodnotou požární odolnosti, pokud má železobetonová stropní deska prokázanou nižší hodnotu požární odolnosti, platí tato nižší hodnota i pro výrobek NIL EX PO výrobek NIL EX PO se vyrábí: NIL EX PO 16/X, 18/X, 20/X, 22/X a 25/X.