800 215 223 POPTAVKA

KVALITA - CERTIFIKACE


Shoda výrobku uváděného na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky je zajišťována na úrovni vlastní výrobní kontroly dle platných směrnic a nařízení.

Prohlášení výrobce je vydáno s použitím následujlclch dokladů pro NIL:
Protokol č. 040-056392 ze dne 3. listopadu 2017
Certifikát č. 040-056403 ze dne 3. listopadu 2017
Prohlášení výrobce je vydáno s použitím následujlclch dokladů pro NIL PO:
Protokol č. 040-056911 ze dne 3. ledna 2018
Certifikát č. 040-056992 ze dne 3. ledna 2018

Vydaný Technickým a zkušebním ústavem stavebním
Praha s. p., Autorizovaná osoba 204,
Pobočka 0400 - Teplice.

 

Certifikaty
Certifikáty NIL
Certifikáty NIL PO
Protokol NIL
Protokol NIL PO