800 215 223 POPTAVKA

KVALITA - CERTIFIKACE


Shoda výrobku uváděného na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky je zajišťována na úrovni vlastní výrobní kontroly dle platných směrnic a nařízení.

Prohlášení o shodě je vydáno s použitím následujlclch dokladů:
Protokol č. 040 -050138 ze dne 6. listopadu 2015
Certifikát č. 040 - 050138 ze dne 6. listopadu 2015

Vydaný Technickým a zkušebním ústavem stavebním
Praha s. p., Autorizovaná osoba 204,
Pobočka 0400 - Teplice.

Požární klasifikace:
Požárně klasifikační osvědčení
č. PKO - 12 - 064/AO204 ze dne
13. července 2012 vydáno Technickým
a zkušebním ústavem stavebním
Praha s. p., Autorizovaná osoba 204.

 

Certifikaty
Certifikaty
Certifikaty
Certifikaty